Aannamebeleid vrijwilligers

Voedselbank Vianen werkt uitsluitend met vrijwilligers. Niemand ontvangt een vergoeding voor zijn werkzaamheden.

Met iedere nieuwe vrijwilliger wordt een intakegesprek gevoerd om de motivatie en de inzetbaarheid te toetsten. Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij instemmen met het beleidsplan en met de gedragscode van de Voedselbanken Nederland.

Tevens dient iedere vrijwilliger een VOG te overleggen.

Op de moment hebben we voldoende vrijwilligers.