Beleidsplan Stichting Voedselbank Vianen

 

Organisatie

De Stichting Voedselbank Vianen (hierna te noemen VBV) is onderdeel van Voedselbanken Nederland en volgt daarmee het landelijk beleid van Voedselbanken Nederland.

De stichting is opgericht in 2023 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 16367487.

 

Het beleid van VBV is er voortdurend op gericht om onze doelstelling zo efficiënt en duurzaam mogelijk te realiseren.

 

Doelstelling:

Het gratis verstrekken van verkregen voedsel aan inwoners die op- of onder het bestaansminimum leven in

Vianen, Hagestein en Everdingen, Zijderveld en Hoef en Haag. Wij doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

 

Onze visie

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens.

Wij helpen de armsten in Vianen, Hagestein, Hoef en Haag en Everdingen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.

Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen,

overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat de gevolgen van armoede worden

bestreden, voedseloverschotten worden beperkt en daardoor het milieu minder wordt belast.

 

Wij proberen onze doelstelling te realiseren door:

 • Het huren en onderhouden van een geschikte ruimte voor het uitvoeren van onze activiteiten.
 • Het aanschaffen en onderhouden van inventaris, apparatuur en transportmiddelen.
 • Het werven en trainen van vrijwilligers.
 • Het leggen en onderhouden van contacten met leveranciers, sponsors en donoren.
 • Het organiseren van activiteiten voor het werven van geld en producten.
 • Het wekelijks samenstellen en uitreiken van voedselpakketten

 

Onze kernwaarden

Wij hanteren de volgende kernwaarden:

 • We werken uitsluitend met vrijwilligers;
 • We behandelen klanten respectvol;
 • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt;
 • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel;
 • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel aan klanten;
 • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk;
 • We zijn neutraal en onafhankelijk;
 • We zijn transparant in onze verantwoording.

 

De financiën 
Jaarlijks stelt het bestuur een jaarplan en een begroting op die vervolgens in en bestuursvergadering wordt vastgesteld. Jaarlijks stelt het bestuur ook een jaarverslag op, waarin verantwoording wordt afgelegd van het gevoerde beleid en de jaarrekening van het afgelopen jaar. Dit jaarverslag wordt voor 1 juli gepubliceerd op de website en verzonden aan de Vereniging van Voedselbanken.

 

Fondsenwerving
De Voedselbank Vianen werft financiële middelen bij lokale (liefdadigheid)organisaties, bedrijven,  kerken en particuliere donateurs.